Anonim

Tu je päť otázok, ktoré si učitelia kráľa položia pred začatím expedície:

1. Je študijná jednotka založená na širokých systémových konceptoch?

2. Existuje dostatok konkrétnych príkladov širokých pojmov, aby bol každý študent, ktorý sa zúčastňuje na jednotke, jeden?

3. Sú zdroje (miestni odborníci, možnosti exkurzií a písomný materiál) potrebné pre každého študenta na vykonanie prieskumu jeho konkrétneho príkladu dostupné a vývojovo vhodné?

4. Poskytujú široké koncepcie a konkrétne príklady študentom bohaté možnosti na reprezentáciu vedomostí v rôznych médiách?

5. Umožní konečný produkt každému študentovi preukázať svoje vedomosti a porozumenie predmetu, kompetencie v základných zručnostiach projektu a pochopenie vzťahu medzi všeobecnými pojmami jednotky a konkrétnym príkladom študenta?